Bestrid direkt och korrekt

Om ditt företag eller du själv råkar ut för ett felaktigt fakturakrav, inkassokrav eller en ansökan om betalningsföreläggande från Kronofogden, så måste kravet bestridas direkt enligt tillämpliga lagar och regler. Och då gäller det att vara väl medveten om att bestridandet sker på olika sätt, beroende på hur långt kravet har kommit i processen.

I den här situationen är Plana Juridiskas internettjänst ”Bestrid Direkt” den perfekta lösningen. Den är skapad av företagare – för företagare – och innebär att du själv kostnadsfritt bestrider felaktiga krav enkelt och korrekt med att enbart fylla i registreringsformuläret och därefter klicka på överför.
 Du kan vara 100% säker på att bestridandet sker på ett säkert och korrekt sätt, i rätt tid och att ärendet hanteras enligt gällande lagar och regler KOSTNADSFRITT!

Så istället för att ägna onödig tid åt att hantera felaktiga krav kan du alltså fokusera på att driva ditt företag framåt!

Registrering av nytt ärende görs i 6 steg

  • Registrera nytt ärende - steg 1
  • Registrera nytt ärende - steg 2
  • Registrera nytt ärende - steg 3
  • Registrera nytt ärende - steg 4
  • Registrera nytt ärende - steg 5
  • Registrera nytt ärende - steg 6

Klicka ovan för att zooma

REGISTRERA ETT NYTT ÄRENDE DIREKT - KOSTNADSFRITT!

Så här går det till:

Du registrerar ditt ärende kostnadsfritt här direkt på vår hemsida!

  • Plana Juridiska bestrider kostnadsfritt kravet för din räkning. Fordringsägaren är då tvungen att stoppa kravet, eller vända sig till tingsrätten för vidare handläggning.
  • När fordringsägaren eller inkassoföretaget har lämnat svar, så återrapporterar vi, via mejl, till dig och beroende på svaret, så råder vi dig hur du kan gå vidare.

Det är viktigt att själva bestridandet görs direkt och korrekt, så att du eller ditt företag inte belastas med en felaktig betalningsanmärkning när fordran i själva verket är att betrakta som tvistig.

Om kravet har gått så långt att det finns risk för att ditt företag har fått en betalningsanmärkning på grund av felaktig hantering från fordringsägarens eller inkassoföretagets sida, kan Plana Juridiska hjälpa till att gallra betalningsanmärkningen. Gallra betyder rättelse och borttagning och är viktigt vid exempelvis kreditbedömningar.

Gallring av betalningsanmärkning

Gallring av en betalningsanmärkning och kan spela stor roll i samband med exempelvis kreditbedömningar. Gallring betyder rättelse och borttagning. En utredning om gallring genomför vi hos kreditupplysningsföretagen. Priset för denna utredning är 675 kr. Om vi bedömer att en gallring kan genomföras, så debiterar vi 1 600 kr per timme och kan efter det att vi har sett all dokumentation ge en offert på totalkostnaden.

Samtliga ovannämnda priser är angivna exklusive mervärdeskatt.